GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia ręki, terapia sensoryczna, terapia neurotaktylna

501 654 399

O mnie

Na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający i terapeuta w Jeżykowym Przedszkolu. Praca z dziećmi daje mi niesamowitą satysfakcję oraz motywację do dalszego rozwoju. Doświadczenie, które zdobywam na kursach, szkoleniach i konferencjach pozwala mi spojrzeć na świat oczami dziecka i zrozumieć jego problemy. Moim celem jest wspomaganie rozwoju dzieci, tak by przebiegał on harmonijnie. W pracy z dziećmi kieruję się ich dobrem i bezpieczeństwem. Przyjazna atmosfera, o którą dbam podczas zajęć pozwala mi zbudować więź z każdym dzieckiem.

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej, Autyzmu oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki, Terapii Neurotaktylnej, Treningu Umiejętności Społecznych, zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Sensoplastyki.

mgr Paulina Jeż-Wacewicz

Integracja sensoryczna


Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje uporządkowanie docierających do naszego organizmu wrażeń zmysłowych, tak by mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Wrażenia te są związane z różnorodnymi bodźcami sensorycznymi, które pochodzą z otoczenia oraz naszego organizmu. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, rozpoznaje, segreguje i interpretuje te bodźce, aby odpowiedzieć na nie adekwatną reakcją adaptacyjną. Procesy integracji sensorycznej rozpoczynają się już w okresie płodowym dziecka. Brak zakłóceń w tej sferze przyczynia się do prawidłowego rozwoju społecznego, ruchowego, emocjonalnego i poznawczego dziecka.

Czytaj więcej …